Hackers เจาะรหัสอัจฉริยะ

ชื่อภาษาอังกฤษ : : Hackers
ชื่อภาษาไทย :  เจาะรหัสอัจฉริยะ
เรื่องย่อ : เด็กชายถูกจับกุมโดย US Secret Service ในข้อหาการสร้างไวรัสคอมพิวเตอร์ขึ้นมา และถูกห้ามไม่ให้ใช้คอมพิวเตอร์อีกเลย จนกระทั่งครบรอบวันเกิดปีที่ 18 ของเขา ในปีถัดมา เขาและเพื่อนใหม่ของเขาได้ค้นพบแผนไวรัสคอมพิวเตอร์ตัวอันตรายที่จะถูกปล่อย ออกมา ซึ่งพวกเขาต้องใช้ทักษะในการหาหลักฐาน ขณะเดียวกันก้อถูกติดตามจาก US Secret Service>


หนัง hacker เกี่ยว ข้องกับระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีในการสื่อสารจะใช้เทคโนโลยีในด้านการเจาะหา ข้อมูลหรือรหัสลับที่อยู่ในคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นในการแฮกเกอร์ข้อมูลของ ทางราชการเพื่อทำลายข้อมูลใช้คอมพิวเตอร์ในการก่อการร้าย และต่อต้านสังคม เพราะไวรัสที่นำเข้าสู่คอมพิวเตอร์สามารถเข้าทำลายข้อมูลภายในคอมพิวเตอร์ ได้อย่างราดเร็วโดยใช้ตัวไวรัส 1507 แห่ง ภายในวันเดียวรวมทั้งยังทำรายสินค้า  และยังส่งผลให้ราคาหุ้นตกต่ำด้วย และยังใช้คอมพิวเตอร์ต่อกับโทรศัพท์ เพื่อความสะดวกและสามารถติดตามผู้ที่มาเจาะหารหัสลับหรือแฮกข้อมูลและยังใช้ คอมพิวเตอร์ในการทำลายผู้อื่นโดยการเจาะรหัสเข้าไปที่คอมพิวเตอร์เครื่องอื่น แล้วนำข้อมูลใหม่เข้า และการเจาะรหัสเขาไปยังธนาคารจะเข้าไปแฮก เอารหัสที่กล่องเก็บข้อมูลที่สำคัญ ที่เป็นสุดยอดของคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการคำนวณฟิสิกส์ กับกดหาน้ำมัน การที่แฮกข้อมูลหรือนำไวรัสเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ ไวรัสจะเข้าแซกซึมและเข้าทำลายระบบส่วนตัวที่บอบบางของคอมพิวเตอร์ มันจะแพร่ไวรัสเข้าคอมพิวเตอร์และนำขัอมูลจำเพาะบางอย่างใส่ไปด้วย และในระบบข้าราชการจะใช้คอมพิวเตอร์เป็นตัวหลักในการทำงานอย่างเช่นการนำ ส่งสินค้าบางประเภทจะใช้เรือส่งสินค้าแต่ใช้คอมพิวเตอร์ในการขับเคลื่อนการ ทำงาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น